Ettiketto Group blir ett eget affärsområde inom Volati

Ettiketto Group har haft en fantastisk utveckling och nått en sådan storlek att vi nu blir ett självständigt affärsområde inom Volati. Förändringen är i linje med Volatis strategi att bygga naturliga affärsområden med en tydlig industriell logik som kan växa självständigt via värdeskapande tilläggsförvärv. Volati växer snabbt. Att framgångsrikt utveckla självständiga affärsområden minskar komplexiteten och frigör resurser för oss som koncern, vilket möjliggör en fortsatt hög tillväxttakt i Volati. Förändringen genomförs med omedelbar verkan, och Ettiketto Groups vd Rikard Ahlin tar plats i Volatis ledningsgrupp.