Ettiketto Group konsoliderar den norska etikettmarknaden

Ettiketto Group AB har slutfört förvärv av samtliga aktier i etikettproducenten Skipnes Etikett AS. Förvärvet stärker Ettiketto Groups marknadsposition i Norge, där Skipnes tillsammans med Ettiketto AS blir en av landets ledande etikettproducenter. Förvärvet skapar ytterligare värde genom synergier som kommer att förbättra Ettiketto Groups lönsamhet. Skipnes omsatte 72 Mkr under 2020.

Förvärvet av Skipnes är Ettiketto Groups femte förvärv sedan 2020. Ettiketto Group har en stark position i Norden och har ökat sin årliga omsättning från cirka 250 Mkr i juni 2020 till cirka 850 Mkr till följd av de genomförda förvärven.

 Ettiketto Group fortsätter att växa genom förvärv och till följd av att vi är trygga och långsiktiga ägare. Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva Skipnes. Förvärvet av StrongPoints etikettverksamhet förra året var ett strategiskt viktigt insteg i Norge och nu förstärker vi vår position där ytterligare, vilket är i linje med Ettiketto Groups tillväxtstrategi i Norden, säger Nicklas Margård, chef för affärsområde Industri.

Skipnes levererar självhäftande etiketter till både livsmedels- och industrivaror. Bolaget jobbar med flexo- och digitaltryck, och har gjort stora investeringar i ny teknik och förnyad maskinpark de senaste tre åren. Skipnes ligger i Trondheim och har 26 anställda.

– Det är väldigt glädjande att kunna välkomna Skipnes till Ettiketto Group. Bolaget har en bred produktportfölj som kompletterar Ettiketto Groups befintliga kunderbjudande och en modern maskinpark som stärker vår produktionskapacitet. Precis som vid våra tidigare förvärv finns det tydliga synergier och vi ser goda möjligheter att öka lönsamheten väsentligt över tid genom att integrera vår befintliga norska verksamhet med Skipnes. Förvärvet skapar en norsk enhet med goda förutsättningar för fortsatt hög tillväxt, säger Rikard Ahlin, koncernchef för Ettiketto Group.