Vi utvecklar människor och bolag

Ettiketto Group är Nordens ledande etikettgrupp. Genom våra bolags kompletterande produktportföljer kan vi idag leverera allt från enkel logistikmärkning till komplex tryckt elektronik. Vi levererar också utrustning vilket ger oss möjlighet att ta ett unikt helhetsansvar för märkningsprocessen hos våra kunder.

Ettiketto Groups vision är att vara den ledande aktören i etikettbranschen i Norden.

Både organisk tillväxt och företagsförvärv är grundläggande delar i vår strategi. Vår filosofi är att vara en aktiv och långsiktig ägare som skapar goda möjligheter för de förvärvade företagen att växa. Vi håller en hög förvärvstakt och lägger mycket engagemang i att utveckla våra bolag för att tillsammans vara en stark och konkurrenskraftig aktör.

Vi är också övertygade om att hållbar affärsutveckling kommer inifrån, från de människor som verkar i bolagen varje dag. Därför fokuserar vi på att ge människor nycklarna till att lyckas själva. Både som ledare och individer.

Varmt välkomna att kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss »

Nyckeltal

 

300

Anställda

850 Mkr

Omsättning

6

Produktionsenheter

Ettiketto Group ägs av Volati som är en börsnoterad svensk industrigrupp. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.

Vill du veta mer om Volati och hitta finansiell information?

Läs mer här » 

Vår historia

Ettiketto har rötter tillbaka till tidigt 1900-tal. Svea Band grundas 1916 och 1954 startar man som första företag i Sverige tillverkning av självhäftande etiketter.

 

Ettiketto etableras i Sverige 1977 som dotterbolag till danska Ettiketto A/S med försäljning av självhäftande etiketter och etiketteringsmaskiner.

1985 byter Svea Band namn till Printcom.

1986 blir Ettiketto i Sverige oberoende och 1991 påbörjas egen etikettproduktion.

2003 förvärvar Ettiketto Printcom med verksamhet i Malmö och Åtvidaberg.

Ettiketto – som varit återförsäljare av Euroketts etiketteringsmaskiner sedan 80-talet – förvärvar 2003 Eurokett Labeling Systems.

2011 förvärvar Volati Ettiketto. Volati är en industrigrupp som investerar i och vidareutvecklar bolag med fokus på långsiktigt värdeskapande.

2013 slås Ettiketto, Printcom och Eurokett Labeling Systems ihop och samlas under namnet Ettiketto.

2016 tillträder Rikard Ahlin (idag Ettiketto Groups koncernchef) som VD för Ettiketto.

Juni 2020 förvärvas Beneli i Helsingborg. Förvärvet förstärker Ettikettos befintliga erbjudande inom självhäftande etiketter och breddar produktportföljen med självhäftande tryckt elektronik.

September 2020 förvärvas Märkas i Åstorp, vilket ytterligare breddar Ettikettos produktportfölj och förstärker marknadspositionen i Sverige.

Juni 2021 förvärvas StrongPoint Labels med verksamhet i Malmö och Tangen. Förvärvet innebär en förstärkning av Ettikettos erbjudande på den svenska marknaden och ett strategiskt viktigt insteg på den norska marknaden.

November 2021 förvärvas Jigraf i Landskrona, vilket medför en utökad produktionskapacitet och en breddad produktportfölj. Ettiketto Group har ökat sin omsättning på årsbasis från 250 Mkr till 800 Mkr till följd av de genomförda förvärven sedan 2020.

I december 2021 samlas etikettbolagen under moderbolagets nya namn – Ettiketto Group. Med en nybildad koncernledning, tydlig vision och bevisad förmåga att genomföra förvärv samt att ta väl hand om de förvärvade bolagen ser vi ljust på framtiden.

Januari 2022 förvärvas Skipnes Etikett i Trondheim. Förvärvet stärker Ettiketto Groups marknadsposition i Norge, utökar koncernens produktionskapacitet och kompletterar det befintliga kunderbjudandet.

I september 2022 blir Ettiketto Group ett eget affärsområde i Volati