Ettiketto Group fortsätter att växa genom förvärvet av Jigraf

Volati har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i etikettproducenten Jigraf AB. Förvärvet är ett tilläggsförvärv till affärsenheten Ettiketto inom affärsområdet Industri. Det stärker Ettikettos marknadsposition i Sverige och skapar ytterligare värde genom synergier. Jigraf omsatte 29 Mkr under 2020.

Förvärvet av Jigraf är Volatis åttonde förvärv under 2021 och Ettikettos fjärde tilläggsförvärv sedan 2020. Ettiketto har en marknadsledande position i Norden och har ökat sin årliga omsättning från cirka 250 Mkr i juni 2020 till cirka 800 Mkr i september 2021 till följd av de genomförda förvärven, inklusive Jigraf.

– Ettiketto är ett bra exempel på vår ambition att bygga plattformar för fortsatt förvärvsdriven tillväxt. Ettiketto har vuxit kraftigt genom tilläggsförvärv och vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva Jigraf. Förvärvet stärker vårt erbjudande och är i linje med Ettikettos tillväxtstrategi, säger Nicklas Margård, chef för affärsområde Industri.

Jigraf levererar självhäftande etiketter till både konsumentvaror och industriprodukter. Bolaget jobbar med flexo- och digitaltryck, och använder modern teknik. Jigraf ligger i Landskrona och har 14 anställda.

– Det är mycket glädjande att kunna välkomna Jigraf till Ettiketto. Det är ett välskött bolag med en bred produktportfölj samt långa och goda kundrelationer. Förvärvet stärker vår produktionskapacitet samt vår marknadsposition i Sverige ytterligare. Samtidigt finns det tydliga synergier, precis som vid våra tidigare förvärv. Vi är övertygade om att vår långsiktighet och förmåga att ta hand om bolagen vi förvärvar kommer att bidra positivt till Jigrafs fortsatta utveckling, säger Rikard Ahlin, vd för Ettiketto.

Finansieringen sker genom Volatis befintliga kreditfaciliteter och förvärvet har genomförts med omedelbart tillträde till aktierna.